Assemblea General Ordinària de l’Associació

Manel España Forcadell nou President

El passat 17 de setembre tingué lloc a la Ràpita, a la sala d’actes del centre cívic el  Maset, l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià en la qual es van renovar el següents càrrecs de la Junta Directiva per a una durada de 4 anys

President: Manel España Forcadell

Vicepresidenta: Teresa Sabaté Martí

Secretària: Maria Josepa Altadill Ardit

Vocal: Mercè Espinach Curto

Vocal: Marta Borge Navarro

Els quals, juntament amb:

Tresorer: Antonio Sopena Perna

Vocal: Lourdes Subirats Pla

Vocal: Toni Castelló Albacar

Vocal: Divina Casanova Mascarell

Vocal: Toni Gallego Montañés

formen la nova Junta Directiva.

Els membres de  la Junta que cessen en el seu càrrec són els següents:

President: Teri Panisello Casanova (Defunció)

Vicepresident: Juan José Ferré Pons (Dimissió)

Secretari: Raül Martínez Pallarés      

Vocal: Montserrat Curto Cardona

Vocal: Miguel Subirats Obiol

Vocal: José Tomás Felix Gombau

L’Assemblea General, per unanimitat dels assistents, procedí al nomenament de tots els membres de la candidatura, així com en el cessament dels que havien finalitzat en el seu càrrec.