L’Associació: Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià

DADES

Adreça: Av. Sant Jaume, 1
43870 Amposta

CIF G43842616

Correu electrònic: camisantjaumebre.montsia@gmail.com

Web: www.xacobeoebremontsia.com

Facebook