SEGLE XVI, Felipe II i Drake

En 1.506 la reina Juana i Felipe el Bell van peregrinar a Compostela. En 1.510 Don Gonzalo Fernández de Córdoba (el Gran Capità) va arribar davant el Sepulcre de l’Apòstol i li va fer donació del llum que encara avui il·lumina el seu imatge.

Felipe II va néixer el 21 de Maig de 1.527, tres dècades després del descobriment d’Amèrica. En 1.554, abans de marxar a Anglaterra per casar-se amb María Tudor, va peregrinar a Compostela i es va prostrar davant la tomba de l’Apòstol, Anys després, arribaria a casar-se fins a tres vegades més, engendrant un total de vuit fills dels seus quatre matrimonis. En 1.561 el Papa ho va nomenar protector de la Església.

Ángel Buonarroti, en 1.545, va manifestar la seva intenció de peregrinar a Santiago, però mai va arribar a realitzar el viatge, encara que si va pintar una imatge de l’Apòstol en la Catedral de Siena.

Drake i els seus vaixells van arribar a les costes de la Corunya en 1.589 amb la intenció de destruir Santiago, ciutat a la qual va definir com “un centre de perniciosa superstició”. L’Arquebisbe Juan Sanclemente, davant aquest perill, va amagar les relíquies de l’Apòstol, que van romandre ocultes fins a 1.878.

ALTRES ESDEVENIMENTS RELLEVANTS ESDEVINGUTS EN AQUEST SEGLE

En aquest segle van tenir lloc les peregrinacions de cavallers. El cavaller Hainault de Werchin va reptar a tot cavaller que no s’apartés més de vint llegües del seu camí.

A la fi d’aquesta centúria s’inicia la decadència del Camí.