La Tau

La Tau T és l’última lletra de l’alfabet hebreu. … El significat que se li dóna la Creu de Tau és semblant al de la Creu Llatina. Representa la devoció cristiana, signe de penitència, redempció i protecció per part de Déu i de redempció en Crist.

La Tau és signe de protecció

Així apareix en la Bíblia. Quan Ezequiel diu: “No feu mal a qui aquest segellat amb la TAU”. És auguri del ben viure i millor morir.

Signe de predestinació

Diu el Papa Urbà IV: Els que així són segellats amb la TAU de la penitència i penediment…”. En l’Apocalipsi, els seguidors de Déu, portaven el seu front assenyalat amb una TAU com una distinció singular.

Signe històric

L’Ordre monàstica de Sant Antón, es va establir en Castrojeriz per disposició del Rei Alfonso VIII, arribant a ser aquesta la casa General de l’Ordre. Els seus monjos, anomenats antonianos, portaven la TAU sobre el seu hàbit i la lliuraven als pelegrins. Sant Francisco la va utilitzar en els seus benediccions.

Signe alfabètic

Ultima lletra de l’alfabet hebreu i nom amb que es coneix, en el grec, la lletra que correspon a nostra T.

Signe d’identificació

Aquesta humil TAU de fusta, que avui arriba a les teves mans, no és un fetitxe ni un adorn trivial, és un signe de devoció cristiana de llarga tradició.