Junta Directiva dels Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià

COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA ELECCIONS 2022

  • President: Manel España Forcadell
  • Vicepresidenta: Teresa Sabaté Martí
  • Secretària: Maria Josepa Altadill Ardit
  • Tresorer Antonio Sopena Perna
  • Vocal: Lourdes Subirats Pla
  • Vocal: Toni Castelló Albacar
  • Vocal: Divina Casanova Mascarell
  • Vocal: Toni Gallego Montañés
  • Vocal: Mercè Espinach Curto
  • Vocal: Frederich Solé Tortajada (en substitució de Marta Borge Navarro / 23 de setembre de 2023)


La Ràpita, 17 de setembre de 2022