SEGLE XV, El segle dels reis Catòlics

El segle XV va ser tan decisiu per a la història d’Espanya com en la història de les peregrinacions a Compostela. Pot dir-se que aquestes van començar a “internacionalitzar-se” i a “massificar-se” a partir de la crida que Juan II, en 1.436, va fer que els habitants de tots els seus regnes, poguessin visitar Santiago sota el seu salconduit, guarda i empara. El seu èxit va ser tal, que l’any Sant de 1.445, la ciutat es va veure desbordada per la gran quantitat de pelegrins que arribaven fins al Sepulcre.

En 1.456 (també Any Sant), Enrique IV de Castella, va coronar, com a ofrena, personalment, a l’Apòstol Santiago. En època ja dels Reis Catòlics (1.469-1.504), aquests van fer des de Guadalupe i durant l’Any Sant de 1.479, una crida similar al de Juan II, i en 1.482, la Reina Isabel, va donar a la Catedral 35.000 maravedíes perquè cremessin 6 ciris permanentment en l’altar, a fi que els pelegrins poguessin també orar per la nit.

Isabel i Fernando, van peregrinar per primera vegada a Santiago en 1.488 i anys més tard en 1.496, van repetir el Camí per donar gràcies a l’Apòstol per la conquesta de Granada i pel descobriment d’Amèrica. Durant aquesta segona peregrinació van ordenar la construcció del Gran Hospital de Pelegrins a Santiago. Va ser duta a terme en 1.501 per Enrique de Egas i l’hospital va funcionar com a tal fins a 1.954, any en què es va convertir en l’actual Hostal dels Reis Catòlics.

ALTRES ESDEVENIMENTS RELLEVANTS ESDEVINGUTS EN AQUEST SEGLE

Any 1.430. Peregrinació del pintor flamenc Joan Van Eyck.

Any 1.434. Arriben a La Corunya 64 naus amb prop de 3.000 pelegrins anglesos.

Any 1.443. Es crea la Universitat de mercaders a la ciutat de Burgos.

Any 1.474. Salpen d’Hamburg quatre navilis plens de pelegrins.