Formulari alta soci

    Els camps marcats amb un * són obligatoris

    AUTORITZACIÓ I DONO EL MEU CONSENTIMENT a que les meves dades de caràcter personal siguin tractades per al compliment de l’objecte social de dita Entitat, també a l'emissió d'imatges i videos durant les activitats lúdiques en que participi, així com a la reproducció de les mateixes, sigui en pagina web o en qualsevol altre mitjà de
    comunicació.    He llegit i accepto les condicions de la política de protecció de dades *