El Camí Aragonès

Es coneix com a Camí Aragonés el tram del Camí de Santiago que transcorre entre Somport i Puente la Reina. El Somport, el Summus Portus dels romans, és un port de muntanya pirinenc fronterer amb França, a més de 1.600 metres d’altitud. D’altra banda, la localitat navarresa de Puente la Reina ha estat des de sempre considerada per la literatura jacobea el punt d’unió entre el Camí Aragonés i el Camí Francès; no obstant això, per ser del tot precisos, on conflueixen realment els dos camins és al poble de Óbanos, situat a una mica més de dos quilòmetres abans de Puente la Reina. La distància entre Somport i Puente la Reina és de 165 quilòmetres i, per tant, és factible recórrer-la en 6 o 7 jornades a peu.

El Camí Aragonés té el seu origen en un dels quatre camins medievals de peregrinació més importants procedents de França, concretament del Camíno de Arles (Via Tolosana). Era l’utilitzat pels pelegrins procedents del sud de França i d’Itàlia. Actualment és el segon camí més freqüentat pels caminants, amb molta diferència respecte al massificat Camí Francès.

Al llarg dels 165 quilòmetres el camí passa per 20 poblacions amb serveis, amb una mitjana d’una població amb serveis cada 8,2 km. Comparat amb la mateixa dada del Camí Francès, on trobem alguna població amb serveis cada 5,6 km, resulta evident que el Camí Aragonés, en general, és més solitari. A més, cap d’aquestes poblacions és una ciutat gran, sent les més poblades: Jaca, amb uns 12.000 habitants, i Sangüesa, amb uns 5.000. Les distàncies més llargues sense possibilitat de avituallamient són: de Arrés a Artieda (18,2 km); de Sangüesa a Izco (també 18,2 km), i de Jaca a Santa Cilia de Jaca (15,6 km).