Assemblea General Ordinària de l’Associació

Presentada la nova samarreta de l’entitat

El passat 23 de setembre tingué lloc l’assemblea anual de la nostra associació “Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià”. Al voltant d’una seixantena de sòcies i socis ens vam reunir a l’hotel Venta de la Punta de Santa Bàrbara, on després d’una caminada d’unes tres hores, vam anar seguint amatents els diferents punts de l’ordre del dia. Com és habitual el tresorer ens informà de la situació econòmica de l’entitat. Tot seguit, el president llegí l’informe de les activitats de la temporada 2022-23. Una temporada de la qual caldria destacar que s’han realitzat totes les sortides programades amb un bon nombre de participants en cadascuna, nombroses col·laboracions amb altres institucions i entitats a través de les quals donem a conèixer la tasca de la nostra associació, els esforços per difondre-la a través de la web, les xarxes i altres mitjans, i també la participació de la nostra entitat en la Coordinadora de Catalunya, que està fent una tasca importantíssima per al reconeixement institucional dels Camins de Sant Jaume catalans.

L’obligat punt de precs i preguntes semblava que acabava la trobada, però la sorpresa final va ser la presentació de la nova samarreta, que tingué molt bona acollida entre els assistents.

Un any més, una assemblea representativa d’estos 293 associats actuals, que testimonien la bona marxa de l’associació i les ganes de fer-la més gran encara.